Vạch trần luận điệu mị hoặc về giá trị dân chủ

Thứ Hai, 28.12.2020, 10:43

Hơn bao giờ hết, thời điểm hiện tại là lúc các đối tượng xấu, cơ hội ra sức tuyên truyền những luận điệu xuyên tạc nhằm đánh lệch hướng cũng như dẫn dắt sự suy nghĩ của dư luận theo hướng tiêu cực. Trong đó, các đối tượng đang ra sức chĩa mũi nhọn công kích thể chế chính trị, cổ suy đa nguyên đa đảng bằng những luận điệu mị hoặc quần chúng nhân dân.

Việt Tân tiếp tục cổ súy đa nguyên đa đảng

Thực tiễn cách mạng tại nước ta cho thấy các thế lực xấu, cơ hội chưa bao giờ từ bỏ ý định chống phá thể chế chính trị, đạp đổ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản tại Việt Nam. Các đối tượng ra sức cổ súy cho đa nguyên, đa đảng bằng những luận điệu mị hoặc quần chúng nhân dân về các giá trị “dân chủ”, “nhân quyền” đầy ảo vọng. Nếu ai tìm hiểu về chính trị, sẽ dễ dàng nhận thấy đây chỉ là một chiêu trò để nhằm mục đích chen chân vào đời sống chính trị của Việt Nam, tranh giành những lợi ích từ xã hội Việt Nam.

Về cơ bản, các nhóm đối tượng đang có hoạt động chống phá Đảng, đòi Đảng phải rút lui, thoái quyền, đòi đa nguyên, đa đảng có thể kể đến gồm: nhóm các đối tượng thuộc chế độ cũ, có lợi ích gắn với chế độ độ tại miền Nam Việt Nam; nhóm các đối tượng cơ hội chính trị, thoái hóa, trở cờ, “kiếm sống” bằng nghề chính trị; nhóm các đối tượng hoạt động theo sự chỉ đạo của các thế lực thù địch, coi chống phá Đảng là một nghề để kiếm sống dù bản thân không có bất kỳ hiểu biết, nhận thức gì về chính trị.

Gần đây, Việt Tân cùng một số cá nhân, tổ chức phản động đang tích cực lan truyền trên mạng xã hội một bài viết với tiêu đề “lòng dân thể hiện như thế nào”. Theo đó, các đối tượng cho rằng: “Một chế độ đã vỗ ngực tự nhận là được lòng dân thì tại sao không dám để tự do đa nguyên đa đảng, tự do bầu cử, ứng cử”. Để bảo vệ lập luận của mình, các đối tượng đánh lừa quần chúng bằng những thông tin như: “chế độ chính trị của Việt Nam là độc tài chuyên chế”, “ý chí của người dân không được chính quyền đến xỉa đến”, “chính quyền đang tỏ ra dân chủ để mị dân” v.v…

Suy cho cùng, cái đích mà các đối tượng này hướng đến vẫn là kêu gọi đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập.

Cần phải hiểu rõ, những luận điệu mà các đối tượng đưa ra là hoàn toàn vu khống và xuyên tạc. Tại Việt Nam, Đảng cộng sản là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đây là sự lựa chọn của lịch sử. Quay ngược lại quá khứ, Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả của sự hợp nhất 3 tổ chức cộng sản gồm Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản đảng và Đông Dương Cộng sản liên đoàn. Sau đó, Đảng cộng sản đã lãnh đạo quần chúng nhân dân đấu tranh giành thắng lợi cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, đánh tan thực dân xâm lược, bảo vệ nền hòa bình của dân tộc. Trong thời kỳ mới, Đảng đã lãnh đạo nhân dân giành được nhiều thắng lợi trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Kết quả, chúng ta đã xây dựng được một quốc gia giàu đẹp, từng bước hiện đại, văn minh.

Việc tại Việt Nam không tồn tại chế độ đa nguyên, đa đảng không có nghĩa là Việt Nam thiếu dân chủ như luận điệu thâm độc được tung ra. Dân chủ nghĩa là người dân được làm chủ đất nước. Nó là kết quả của một quá trình đấu tranh lâu dài, phụ thuộc vào nhiều yếu tố, đặc biệt là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

Nhìn vào chế độ đa nguyên, đa đảng, mới nhìn qua thì không ít người sẽ bị lầm tưởng về sự dân chủ. Tuy nhiên, đa nguyên, đa đảng cũng đồng nghĩa với việc quyền lực Nhà nước bị chia tách vào nhiều nhóm, nhiều thế lực khác nhau. Và dĩ nhiên, dù nhóm nào lên lắm quyền thì người dân cũng không phải là người được hưởng lợi tối đa. Đó là chưa kể, khi có nhiềm phe, nhóm, khi quyền lực bị chia tách, những mâu thuẫn trong nội bộ sẽ rất dễ phát sinh.

Tại Việt Nam, Đảng cộng sản là lực lượng tiên phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Đảng ta là lực lượng bảo vệ quyền, lợi ích cho toàn thể người dân. Tại Việt Nam không cần đa nguyên, đa đảng vì tất cả quyền lực Nhà nước là thống nhất. Đồng thời, phần lớn người dân cũng đang cảm nhận được những lợi ích từ sự phát triển của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản. Có chăng, chỉ tồn tại một số đối tượng chống đối, cơ hội chính trị, núp danh dân chủ, nhân quyền, tiếm danh hai tiếng nhân dân để chống phá đất nước, đi ngược lại lợi ích của quần chúng nhân dân.

Tại Việt Nam, nền dân chủ gắn liền với kỷ cương, pháp luật; dân chủ đi đôi với trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân đối với đất nước. Nhà nước đảm bảo cho người dân được hưởng đầy đủ các quyền dân chủ nhưng cũng kiên quyết và nghiêm trị những kẻ có hành vi lợi dụng các quyền dân chủ vi phạm pháp luật, xâm hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc cũng như quyền tự do dân chủ của những người khác.