Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

11.07.2018 Khuyết danh
Tại buổi làm việc với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, lãnh đạo Bộ Công thương kiến nghị Đảng quan tâm đặc biệt hơn...

18.06.2018 Đinh Lực
“Nhân dân luôn đứng bên cạnh Ðảng, đồng lòng đi theo Ðảng bằng cả lý trí và trái tim để thực hiện đến cùng cuộc...

05.06.2018 Đinh Lực
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói: “Một số người có chức có quyền còn tác phong quan cách, gia trưởng, phụ trách...

25.05.2018 Thiên Minh
Chẳng bao lâu sau cái thời gian hàng loạt cán bộ địa phương bị kỷ luật vì sai phạm thì nay những con người này đang dần...

23.05.2018 Đinh Lực
Nghị quyết số 26-NQ/TW sẽ đưa công tác cán bộ ngày càng đi vào nề nếp và đạt được những kết quả quan trọng. Tình...

14.05.2018 Diệu Hương
Hội nghị Trung ương 7 (Khóa XII) của Đảng diễn ra trong bối cảnh tình hình trong nước, tình hình quốc tế có nhiều cơ hội...

14.05.2018 Thiên Minh
Bao nhiêu cuộc tranh luận gần đây của dư luận về tổ chức bộ máy nhà nước, tuyển dụng, bổ nhiệm, chính sách tiền...

10.05.2018 Đinh Lực
Nhìn lại những sự kiện chính trị lớn của Đảng và Nhà nước ta trong nhiều năm gần đây, đều có thể thấy trên các...

09.05.2018 Ngọc Bích
Bắt đầu từ những tham nhũng vật chất. Để có thể có vật chất nhiều hơn, người ta sử dụng công cụ quyền lực, mà...

02.05.2018 Ngọc Bích
Sáng nay, đọc một bài báo hay của VTV online với tiêu đề: “Lò lửa, củi tươi” và thực trạng “Nóng trên, lạnh dưới”....