tập cận bình

13.03.2018 Hải Đăng
Chiều ngày 11/3/2018, Quốc hội Trung Quốc đã bỏ phiếu thông qua Dự luật sửa đổi Hiến pháp, hủy bỏ giới hạn đối với...

07.03.2018 doge
Tôi tin rằng những học giả Trung Quốc ủng hộ chế độ dân chủ theo kiểu phương tây sẽ không ủng hộ vấn đề này vì...

08.02.2018 Hải Đăng
“Tôi nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rất chân tình. Tôi nói tình đồng chí anh em muốn giữ được thì...

08.01.2018 Hải Đăng
Sau vài thập niên “náu mình chờ thời” (thao quang dưỡng hối), Trung Quốc giờ đây đã chính thức bộc lộ tham vọng “bá...