nhập cảnh trái phép

27.07.2020 BBT
Gao Liang Gu thừa nhận đã tổ chức đường dây đưa hơn 30 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Quảng Nam và Đà Nẵng. Chiều...

08.07.2020 BBT
Nhiều người Trung Quốc trong thời gian qua nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với mục đích đánh bạc đã bị bắt, sau đó...