Nghị quyết 01: Thông điệp mạnh mẽ, mở đường cho sự phát triển kinh tế – xã hội 2018

Thứ Hai, 08.01.2018, 16:55

Ông Vũ Tiến Lộc – Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI): “Nghị quyết 01 của Chính phủ đã đưa ra thông điệp mạnh mẽ với những giải pháp quyết liệt, mở đường cho năm 2018 và cả một giai đoạn mới”.

Ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2017

Đã thành thông lệ, ngày đầu tiên của năm mới, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước. Thế nhưng Nghị quyết 01 năm 2018 được cộng đồng doanh nhân và các chuyên gia kinh tế đặc biệt đón đợi với kỳ vọng Nghị quyết 01/NQ-CP sẽ tận dụng đà tăng trưởng mà 2017 tạo ra, tiếp tục tăng trưởng bền vững trong năm 2018. Và đặc biệt lần đầu tiên Nghị quyết 01 của Chính phủ nêu phương châm 10 chữ: Kỷ cương, Liêm chính, Hành động, Sáng tạo, Hiệu quả.

Cùng với bài phát biểu của Tổng Bí thư và những kết luận của Thủ tướng tại Hội nghị, Nghị quyết 01 với 9 nhóm giải pháp, 242 nhiệm vụ cụ thể đã khẳng định những thông điệp quan trọng, thúc đẩy phong trào khởi nghiệp của toàn dân và những cải cách của các cơ quan Chính phủ, cho năm 2018 và cả những năm tới. Điều đó minh chứng sự nỗ lực của Đảng và Nhà nước đã không phụ sự trông đợi của người dân và doanh nghiệp vì đã cụ thể hóa, chi tiết hóa từng công việc cần làm ngay từ đầu năm.

Để đảm bảo duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế, ít nhất bằng 2017 là 6,7% như Nghị quyết của Quốc hội. Nghị quyết cũng thể hiện nội dung rất quan trọng là: Năm 2018, Chính phủ sẽ quyết liệt chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; thay thế những cán bộ công chức trì trệ, yếu kém. Chính phủ yêu cầu các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh lề lối phương thức làm việc của cơ quan hành chính nhà nước, giảm hội họp, giấy tờ; xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu tiêu cực, vi phạm pháp luật, sách nhiễu người dân.

“Theo tôi, hiện có hai ngọn lửa lớn, đó là ngọn lửa phòng chống tham nhũng, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, xốc lại bộ máy mà Đảng đang thực hiện dưới quyết tâm và chỉ đạo trực tiếp của Tổng Bí thư và ngọn lửa cải cách thể chế mà Chính phủ đang tiến hành cũng dưới sự lãnh đạo của Đảng” – Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nói.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính là nhiệm vụ quan trọng nhất trong thời điểm hiện nay. Vì thực tế cho thấy, trong lúc Chính phủ nỗ lực xây dựng một Chính phủ kỷ cương, liêm chính, hành động sáng tạo hiệu quả, các bộ ngành cũng rà soát lại các điều kiện kinh doanh với mục tiêu cắt giảm 50% số giấy phép con trong năm 2018, thì ở bên dưới vẫn còn nhiều địa phương trây ì chậm đổi mới đến mức Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thẳng thắn gọi tình trạng đó là “trên nóng, dưới lạnh”. Và suốt gần 2 năm qua, tổ công tác của Chính phủ đã phải đến một số cơ quan, đơn vị để kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng. Nếu như thực sự duy trì kỷ luật, kỷ cương hành chính thì những cuộc kiểm tra như vật sẽ không còn cần thiết nữa.

Đón nhận nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ, các chuyên gia kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp đều phấn khởi vì nghị quyết đề cao vài trò của khối doanh nghiệp tư nhân và cụ thể hóa nghị quyết của Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Thế những điều quan trọng từ tinh thần đó của Đảng, của Chính phủ phải tới được từng địa phương và đơn vị, thẩm thấu tới từng đơn vị và công chức để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển kinh doanh đúng pháp luật.

Nếu 2016 là năm khởi động một giai đoạn mới, 2017 là năm tăng tốc, thì 2018-2019 phải là năm nước rút để 2020 chúng ta cán đích, đạt được các mục tiêu đề ra với 1 triệu doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Năm 2018 còn rất nhiều việc phải làm để thực sự tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển thuận lợi, đúng pháp luật như rà soát, loại bỏ những điều kiện kinh doanh không còn phù hợp, thực hiện đúng mục tiêu mỗi doanh nghiệp chỉ bị kiểm tra chuyên ngành tối đa không quá 1 lần/năm cho tất cả các lĩnh vực. Xóa bỏ tư duy làm thay cho doanh nghiệp, tạo nên một môi trường cạnh tranh bình đẳng cho doanh nghiệp tự do phát triển.

Trong thời chiến, chúng ta đã huy động được sức mạnh của toàn dân để đánh giặc, tôi mong 2018 sẽ đánh dấu một bước chuyển mới, ghi dấu ấn về việc huy động được sức mạnh của toàn dân trong xây dựng và phát triển đất nước, với những nỗ lực cải cách hướng tới chuẩn mực thể chế hàng đầu của ASEAN và OECD.