Kinh tế: những tín hiệu vui và những điều cần phải làm

Thứ Hai, 01.01.2018, 15:12

Dư luận đặc biệt quan tâm đến bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ về Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2018 trong phiên khai mạc kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

Bản báo cáo đã có nhiều con số ấn tượng về tăng trưởng GDP, về tăng dự trữ ngoại hối thu hút đầu tư nước ngoài, về lượng khách du lịch dự kiến đạt kỷ lục mới trong năm 2017, về kiểm soát bội chi ngân sách nợ công… và dự báo năm 2017 sẽ đạt và vượt toàn bộ 13 chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đây quả là một kết quả vô cùng ấn tượng, có ý nghĩa khi nhìn lại quý 1 năm nay xuất phát của năm 2017 không được như kỳ vọng, kết quả tăng trưởng quý 1 thấp gây tâm lý lo ngại, thậm chí là những e dè hoài nghi về khả năng hoàn thành chỉ tiêu đặt ra trong năm nay.

Kết quả đạt được của 3 quý và dự báo đạt được của quý 4 qua báo cáo của Thủ tướng Chính phủ với những con số cụ thể đã hoàn toàn thuyết phục cử tri cả nước. Tăng trưởng dự kiến đạt được trong năm nay là 6,7%, ngoài kết quả đạt được về lượng đã có những chuyển biến về chất khi đóng góp của những năng suất các yếu tố tổng hợp đã cao hơn hẳn giai đoạn 2011 – 2015. Rõ ràng những thành quả này không phải tự nhiên mà đến, đó là kết quả của một quá trình, kết quả của sự kiên trì chỉ đạo, kiên định chính sách bắt đầu từ người đứng đầu Chính phủ để nỗ lực điều hành kinh tế xã hội ngấm dần từ trên xuống dưới, để chuyển động của bộ máy điều hành bắt nhịp được với tư duy xây dựng chính phủ “liêm chính, kiến tạo, hành động”.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đánh giá, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam nhờ vào sự hồi phục của nhu cầu tiêu dùng nội địa. (Ảnh minh họa: KT)

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đánh giá, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam nhờ vào sự hồi phục của nhu cầu tiêu dùng nội địa

Thiết nghĩ, những kết quả khích lệ ba quý đầu năm 2017 dự báo sớm một năm thành công trong phát triển kinh tế xã hội, tạo nền móng cho nền kinh tế phát triển bền vững. Nhưng để thực sự có được nền móng vững chắc còn rất nhiều việc phải làm với vô vàn khó khăn trước mắt khách quan nhiều mà chủ quan cũng lắm.

Việc cải thiện môi trường kinh doanh đã có những chuyển biến tích cực nhưng những cải thiện đó cần phải nhanh hơn, rõ ràng hơn và thực chất hơn chứ không phải kiểu bớt được một số điều kiện kinh doanh lẽ ra cần phải bỏ từ lâu lại được khen là thành tích.

Việc cơ cấu lại nền kinh tế cũng cần phải đi vào thực chất hơn ở từng nội dung đơn cử việc cơ cấu lại các doanh nghiệp Nhà nước, nâng cao lại hoạt động của các doanh nghiệp này vốn vẫn còn rất ì ạch thể hiện qua con số cổ phần hóa tới 98% số doanh nghiệp Nhà nước nhưng vốn xã hội mới tham gia vào chưa tới 20%. Có làm tốt việc này thì mục tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn Nhà nước, phân bổ lại nguồn lực quốc gia một cách hiệu quả mới đạt được.

Khối nợ xấu ngân hàng vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ như cục máu đông” trong nền kinh tế rồi việc xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương cũng cần phải được thúc đẩy nhanh hơn để thực sự có nền công vụ đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời đại phát triển cách mạng công nghiệp 4.0 mới có thể xây dựng Chính phủ kiến tạo.

Rất nhiều giải pháp đề ra đã rất đúng, rất trúng vấn đề là làm sao thực hiện cho tốt, đây chính là nội dung được Thủ tướng thay mặt Chính phủ cam kết trong báo cáo trước Quốc hội, Chính phủ sẽ quyết liệt hành động ra sức khắc phục hạn chế yếu kém nỗ lực phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2017 và thực hiện thành công kế hoạch năm 2018. Đây cũng chính là tiền đề, là nền móng cho sự phát triển bền vững của kinh tế đất nước giai đoạn tiếp theo.