Để lấy phiếu tín nhiệm là thước đo trách nhiệm công vụ

Thứ Sáu, 02.02.2018, 11:21

Ngày 30/1, HĐND TP Hà Nội tổ chức tổng kết hoạt động HĐND các cấp thành phố năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đặc biệt, HĐND TP đang chủ động chuẩn bị các bước lấy tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu ra, đảm bảo dân chủ, chất lượng, hiệu quả, đúng quy định…

Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm và tiếp công dân của hội đồng nhân dân là cơ sở pháp lý để Hội đồng nhân dân – đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên và quan trọng là loại bỏ những vị trí chưa làm tròn chức trách của mình trước nhân dân.

Ảnh minh họa

Năm 2014, Hà Nội cũng đã lấy phiếu tín nhiệm đối với 15 chức danh do Hội đồng nhân dân thành phố bầu hoặc phê chuẩn. Việc lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện theo Nghị quyết của Quốc hội, các mức tín nhiệm gồm: tín nhiệm cao, tín nhiệm, tín nhiệm thấp.

Trên thực tế, cử tri đồng tình với việc cần phải lấy phiếu tín nhiệm các chức danh. Bởi lấy phiếu tín nhiệm cũng đồng nghĩa với việc đánh giá, kiểm soát những hoạt động, hành động của những người thực thi nhiệm vụ. Đồng thời đưa ra những cảnh báo đối với những chức danh chưa hoàn thành nhiệm vụ, để họ nhìn vào đó nỗ lực điều chỉnh hoạt động của mình thực hiện chức trách một cách hiệu quả hơn.

Lấy phiếu tín nhiệm trong bối cảnh hiện nay vô cùng cần thiết khi toàn đảng, toàn dân ta đang có những mục tiêu chung trong công tác phòng chống tham nhũng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Lá phiếu tín nhiệm ấy một mặt như lực đẩy thôi thúc các vị lãnh đạo khi đã có phiếu tín nhiệm cao càng phấn đấu hơn để giữ vừng lòng tin yêu của người bỏ phiếu, một mặt còn là lời cảnh tỉnh cho những ai có số phiếu không tín nhiệm cao cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa trong công tác quản lý, điều hành. Chẳng thế mà có Đại biểu Quốc hội đã cho rằng: Lấy phiếu tín nhiệm phải như cơm ăn, nước uống, đó là một việc nên làm thường xuyên. Điều này đã được minh chứng trong việc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội năm 2014 vừa qua. Những tư lệnh ngành có số phiếu tín nhiệm thấp đã tự sửa mình và sâu sát hơn với công việc. Đó là thước đo có giá trị nhất đối của việc lấy phiếu tín nhiệm.

Quay trở lại với câu chuyện lấy lá phiếu tín nhiệm của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội. Trong hướng dẫn Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội cũng nêu rõ, để hạn chế những việc như lôi kéo, vận động hoặc có những hành vi tác động làm sai lệch mức độ tín nhiệm hoặc lợi dụng lấy phiếu tín nhiệm để làm tổn hại uy tín tập thể và các nhân gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ sẽ bị nghiêm cấm và xử lý nghiêm minh. Điều này là cần thiết và phải được thực hiện nghiêm túc triệt để. Những lá phiếu tín nhiệm của các địa biểu dân cử, đó cũng là quyền giám sát độc lập đối với những chức danh do chính họ bầu ra. Ở một góc độ khác lá phiếu tín nhiệm ấy đã thể hiện quyền lực tuyệt đối của các địa biểu.

Thế nên, trách nhiệm của những người dân cử, những đại biểu cần phải công tâm hơn, xâu xát hơn và thẳng thắn hơn khi đại diện cho cử chi, người dân đánh giá những cán bộ đương nhiệm. Họ không nên có những lá phiếu nể nang, những lá phiếu xuề xòa, những lá phiếu cho lợi ích nhóm hay những lá phiếu làm hài lòng cấp trên. Có như vậy, việc lấy phiếu tín nhiệm mới thực sự hiệu quả đúng như ming đợi của cử chi và người dân.