Để Đảng ta không phụ sự ủy thác của nhân dân

Thứ Năm, 08.02.2018, 11:32

Hôm qua, chống ngoại xâm, dù hy sinh cả dân tộc, chúng ta không sợ. Hôm nay, chống nội xâm, với những kẻ thù: tham nhũng, quan liêu…, dù khốc liệt và cả đổ máu, hy sinh, tối thiểu phải đặt ngang với chống ngoại xâm, chúng ta lại quyết càng không sợ.

Ảnh: Con đường dân tộc đang tới “năm bản lề” nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng -2018 – đã mở ra trước mắt, dù nghìn trùng khó khăn, nhưng tương lai tràn đầy xán lạn!

Năm 2017, hơn 300 tổ chức đảng, hơn 18.600 đảng viên bị kỷ luật vì có hành vi vi phạm, trong đó hơn 700 đảng viên vi phạm về tham nhũng, cố ý làm trái. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng và 11 cán bộ; Ủy Ban kiểm tra Trung ương thi hành và kỷ luật theo thẩm quyền đối với 18 cán bộ, trong đó nhiều vụ đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước và một số cấp ủy, tổ chức đảng.

Nhiều dấu ấn trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng được đọng lại, đó là thông điệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Lò đã nóng lên rồi thì củi tươi cho vào cũng phải cháy”, là những vụ đại án được đưa ra xét xử với các bị cáo tưởng như được phép miễn trừ, là hàng loạt cán bộ kể cả những cán bộ cấp cao, cán bộ đã nghỉ hưu cũng phải chịu những hình thức kỷ luật tương xứng, là quyết tâm của người đứng đầu Đảng ta: từ nay trở đi, bất cứ trường hợp nào vi phạm kỷ luật, chúng ta phải xử lý nghiêm, làm nghiêm từ trên xuống dưới để giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, để lấy lại, củng cố lòng tin và tình thương yêu, quý trọng của nhân dân.

Lấy lại, củng cố lòng tin, tình thương yêu, quý trọng của nhân dân là bởi đã có thời gian dài chúng ta nơi lỏng để những kẻ cơ hội suy thoái về đạo đức, lối sống lợi dụng danh nghĩa của Đảng, thu vén lợi ích cá nhân, kéo bè kết cánh, hình thành những nhóm lợi ích, lũng đoạn chính sách, thậm chí cho mình quyền đứng trên luật pháp. Chính sự lơ là chủ quan, chính sự dễ dãi, xuề xòa, hình thức đã dẫn đến một bộ phận không nhỏ đảng viên hư hỏng, thoái hóa, biến chất, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp. Như nghị quyết Trung ương 4 khóa XI nhận định “dẫn đến những sai phạm nghiêm trọng của nhiều cán bộ chủ chốt, cán bộ cấp rất cao của Đảng, dẫn đến những yếu kém tồn tại trong công tác xây dựng Đảng, những nguy cơ ảnh hưởng tới sự tồn vong của Đảng, của chế độ mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã nghiêm túc tự phê bình và thành thật nhận lỗi trước Ban Chấp hành Trung ương tại hội nghị Trung ương 6 khóa XI. Dẫu vậy, dân không xa dời Đảng và vẫn tin rằng Đảng sẽ thẳng thắn, nhìn nhận quyết tâm sửa mình, quyết tâm làm trong sạch bộ máy, loại bỏ những phần tử hư hỏng, hại nước, hại dân.

Những sự kiện diễn ra trong đời sống chính trị của đất nước sau khi người đứng đầu Đảng ta đưa ra thông điệp “Kiên quyết loại trừ tội phạm và tệ nạn tham nhũng – một thứ giặc nội xâm chống phá Đảng, chống phá chế độ từ trong phá ra thời gian qua” như một minh chứng của sự can đảm ấy và người dân tin bởi đó là bước đột phá trong công tác kiểm tra, kỷ luật của Đảng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy nhà nước.

Sau thời gian bền bỉ có lúc tưởng chừng như không mấy tin tưởng phải dừng lại thì các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII đã thực sự đi vào cuộc sống và đó còn là tiền đề để Đảng ta tiếp tục làm trong sạch bộ máy, quét rọn những con sâu mọt đã và đang làm ô uế thanh danh của Đảng, củng cố lòng tin của dân.

Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra những tiêu cực manh nha xuất hiện trong đội ngũ cán bộ của Đảng, trong nội bộ của Đảng mà nếu không kịp thời ngăn chặn thì nó sẽ trở thành căn bệnh trầm kha, khó có thuốc chữa, nó sẽ có hại cho nước, cho dân. Khi về với thế giới người hiền, Người còn căn dặn: Một trong những nhiệm vụ cần làm ngay đó là chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó cho mình, toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân.

Dù có lúc ngắt quãng, những giờ đây lời căn dặn sâu sắc ấy đang được những đảng viên ưu tú của Đảng quyết tâm thực hiện, để làm sao có một đội ngũ đảng viên, cán bộ thực sự liêm chính, thực sự gương mẫu, để người dân được hưởng những quyền lợi mà họ đáng được hưởng trong một nền hành chính thực sự của dân, vì dân, để Đảng ta không phụ sự ủy thác của nhân dân như chặng đường dài 88 năm qua.

Từ khóa: