Chấm điểm 360 độ: Giải pháp đột phá trong công tác cán bộ

Thứ Hai, 12.02.2018, 12:43

Đánh giá cán bộ đa chiều 360 độ là đồng thời đánh giá từ trên xuống, từ dưới lên, từ trong ra, từ ngoài vào. Phương pháp này không phải là mới, nhưng nó mới được đề cập trong công tác cán bộ ở nước ta, với yêu cầu cần khẩn trương áp dụng để giải quyết “khâu yếu nhất” trong công tác cán bộ và góp phần hữu hiệu nâng cao hiệu quả công vụ.

Không phải bỗng nhiên cách tiếp cận này được nhắc tới, bởi lâu nay công tác cứ nói rằng công khai, dân chủ, khách quan nhưng hầu hết lại mập mờ khó hiểu gây hoài nghi trong dư luận. Có nơi còn được coi là đặc quyền của cấp ủy với những thông tin mang tên bí mật. Việc đánh giá cán bộ thì hầu như chỉ làm cho có, đủ thủ tục, còn thực chất cán bộ ấy tốt hay xấu, tự diễn biến, tự chuyển hóa hay không? Thực hiện đúng chức trách hay không? Đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ hay không? Thì dường như cấp ủy đảng, người đứng đầu cố tình quên không nhắc tới. Thậm chí cán bộ tốt thành xấu hoặc ngược lại; chây ì, lười nhác, yếu kém thì lại đánh giá là đạo đức tốt, có năng lực.

Trưởng Ban tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính còn thẳng thắn nêu ra căn bệnh nan y rất thích nịnh trong đánh giá cán bộ. Vì thế không lạ khi có những cán bộ lợi dụng lòng tin, lợi dụng chức trách nhiệm vụ được giao để nhũng nhiễu đòi hỏi phải chung chi phong bì mà dư luận đặt tên là tham nhũng vặt.

Không khó hiểu khi mà những cán bộ được bổ nhiệm theo kiểu người nhà chứ không phải người tài. Chẳng thiếu cán bộ theo kiểu mà dư luận đã từng râm ran bức xúc khi “sáng cắp ô đi, tối cắp ô về”, “ngồi chơi xơi lương, xơi nhiều thứ”. Càng dễ hiểu khi nhiều cán bộ chủ chốt chẳng những quên phận sự của mình mà còn là tác nhân lợi dụng lỗ hổng, kẽ hở của chính sách pháp luật để thực hiện hành vi sai trái phục vụ cho lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm, tạo ra lớp cán bộ kế cận tương tự để tiếp tục lãng phí ngân sách nhà nước, bòn rút từng đồng thuế mà người dân phải “một nắng hai sương” mới là ra để “vinh thân phì da” kéo lùi sự phát triển của đất nước.

Trong bất kỳ thời điểm nào, công tác nhân sự, công tác cán bộ là vô cùng quan trọng và khâu đánh giá cán bộ có ý nghĩa quyết định. Bởi nếu đánh giá sai, lựa chọn sai sẽ dẫn tới bố trí sai, sử dụng sai, sẽ để lọt những kẻ thoái hóa biến chất, những kẻ cơ hội đặt quyền lợi của mình lên trên quyền lợi của đất nước, của nhân dân. Nó làm suy giảm hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống công vụ; là mối nguy hại cho sự tồn vong của Đảng, cho sự phát triển của xã hội, cho đời sống của nhân dân. Nó là thực trạng mà tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Đảng ta đã thẳng thắn thừa nhận: “Đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu nhất qua nhiều nhiệm kỳ nhưng chưa có tiêu chí cụ thể và giải pháp khắc phục”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng cho rằng: Một khi đã có đường lối cách mạng đúng đắn thì công tác cán bộ là khâu quyết định. Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém. Vậy nên trong nhiệm kỳ này cùng với việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng bộ máy tin gọn, hiệu lực, hiệu quả, Hội nghị Trung ưng 7 khóa XII sẽ bàn chuyện xây dựng đội ngũ cán bộ và phương pháp đánh giá cán bộ đa chiều 360 độ từ trên xuống, từ dưới lên, từ trong ra, từ ngoài vào phải được vận dụng ngay.

Khác với sự đánh giá hời hợt, hình thức lâu nay, đây sẽ làm cách đánh giá toàn diện thực chất mà bất kỳ ai kể cả người đứng đầu cũng không phải là ngoại lệ. Sự đánh giá này sẽ đảm bảo tính khách quan, công khai, minh bạch tránh được căn bệnh quan liêu, chủ quan; căn bệnh hẹp hòi, phiến diện hay căn bệnh rất thích nịnh mà dù đã được cảnh báo nhưng vẫn tồn tại rất lâu trong công tác cán bộ.

Có như vậy mới khắc phục được khâu yếu nhất trong công tác cán bộ, thải loại được những cán bộ lợi dụng chức quyền, có biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa ra khỏi đội ngũ. Mới không còn những khoảng tối mang tên “vùng cấm” trong công tác cán bộ; mới có những con người liêm chính, chính phủ liêm chính; mới có được niềm tin thực sự từ phía người dân.