Văn Hóa

Đến hẹn lại lên, cứ cuối năm thị trường phim hài tết lại bắt đầu nhộn nhịp. Người người, nhà nhà đề mong ngóng...

22.01.2018 Khuyết danh
Cổ nhân giảng: “Tướng do tâm sinh”. Kỳ thực, tướng ở đây không chỉ là “tướng mạo” mà còn là hoàn cảnh xung quanh...