Bộ mặt thật đằng sau những tấm áo dân quyền

Thứ Sáu, 18.12.2020, 18:10

Dân quyền là cao quý. Vậy nhưng thực tiễn hiện nay tại Việt Nam cho thấy một số đối tượng xấu, cơ hội đang lợi dụng vỏ bọc nhân quyền, núp danh, tiếm danh nhân quyền để tiến hành các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, đi ngược lại với lợi ích của toàn thể cộng đồng.

Cẩn trọng với chiêu trò chống phá của BPSOS

Các hoạt động chống phá dưới chiêu bài dân quyền diễn ra một cách đa dạng, dưới nhiều phương thức, thủ đoạn vô cùng tinh vi và xảo quệt. Trong đó có thể kể đến cái gọi là “Đề Án Dân Quyền Việt Nam” (Vietnam Civil Rights Project, viết tắt là VNCRP). Theo thông tin được đưa ra, tôn chỉ, mục đích của đề án này là giáo dục nâng sự hiểu biết của người dân nói chung về kiến thức luật pháp quốc nội, tư vấn cách ứng dụng luật pháp và hỗ trợ pháp lý để bất kỳ người dân nào cũng có thể đặt vấn đề với chính quyền trong mối quan hệ pháp lý ràng buộc giữa hai bên, qua đó đo lường thiện chí của Nhà nước Việt Nam trong việc thực thi nghĩa vụ quản lý quốc gia bằng nền pháp trị. Nếu thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, chắc chắn đây sẽ là một đề án hay, góp phần thúc đẩy các giá trị dân quyền trong cộng đồng. Tuy nhiên, lời nói hay lại không đi liền với hành động. Đằng sau tấm áo vì cộng đồng như nêu trên lại là những thủ đoạn chống phá, xuyên tạc, vu khống Đảng, Nhà nước.

Bản chất cái gọi là “Đề Án Dân Quyền Việt Nam” (Vietnam Civil Rights Project, viết tắt là VNCRP)

Như đã nói ở trên, các đối tượng lập ra cái gọi là “Đề án dân quyền Việt Nam” thực tế chỉ là một thủ đoạn để tiến hành chống phá chính quyền. Đề án này do “Ủy ban cứu người vượt biển”, gọi tắt là BPSOS.

Trước hết, bàn về “Ủy ban cứu người vượt biển” – BPSOS, đây là một tổ chức chống phá hoạt động núp dưới bóng “cứu trợ thuyền viên”, “người tị nạn”, “chống buôn người”. Tổ chức này được thành lập năm 1980 bởi Phan Lạc Tiếp (SN 1933), nguyên là sĩ quan hải quân Việt Nam Cộng hòa và Nguyễn Hữu Xương, nguyên giáo sư Đại học San Diego, có trụ sở tại Sandiego, Carlifornia (Mỹ). Với sự hậu thuẫn của các thế lực thù địch, BPSOS đã có nhiều hoạt động xâm phạm đến an ninh quốc gia của Việt Nam. Một mặt, tổ chức này đã liên kết, hỗ trợ tiền cho số đối tượng trong nước thành lập các hội nhóm trá hình dưới danh nghĩa hoạt động “dân chủ” “nhân quyền” để tập hợp lực lượng tiến hành các hoạt động chống phá Việt Nam. BPSOS đã tiến hành các khóa huấn luyện cho các đối tượng ở trong nước chủ yếu là số trí thức, thành viên có nhận thức lệch lạc về chính trị, pháp luật, số đối tượng chính trị cực đoan trong tôn giáo, dân tộc. Mặt khác, BPSOS cũng phối hợp với nhiều cá nhân, tổ chức chống đối ở nước ngoài ở cùng tiến hành hoạt động chống phá đất nước.

Cái gọi là “Đề Án Dân Quyền Việt Nam” là sản phẩm của “Ủy ban cứu người vượt biển” – BPSOS. Chính vì vậy, mục đích của nó cũng không hề tốt đẹp như những gì được rêu rao. Với tấm áo phát triển dân quyền, các đối tượng thường xuyên tung ra những thông tin, nhận định, báo cáo, đánh giá sai lệch về tình hình thực tế tại Việt Nam để tạo cớ cho các đối tượng bên ngoài xuyên tạc, chống phá, công kích Đảng, Nhà nước. Đồng thời, thông qua dự án này, các đối tượng “đánh lận thông tin”, đưa ra những luận điệu theo kiểu lá mặt – lá trái. Ẩn núp sau một số thông tin chính sách, đúng đắn là sự lồng ghép của những quan điểm, nhận định, ý kiến tiêu cực gây ra sự hiểu lầm trong quần chúng nhân dân.

Cẩn trọng với những “sự thật” giả mạo

Dân chủ, nhân quyền, dân quyền đang là những thủ đoạn được các đối tượng triệt để sử dụng để tấn công chống phá Đảng, Nhà nước ta. Sở dĩ các đối tượng lựa chọn các vấn đề trên làm mũi nhọn tấn công vì nó là những giá trị phổ quát, bất kỳ ai cũng có có quyền được hưởng. Vậy nhưng ở một góc độ khác, do nhận thức, quan điểm về dân chủ, nhân quyền, dân quyền giữa một số nơi còn chưa đồng nhất, có sự khác biệt nên các đối tượng đã cố tình lợi dụng vấn đề này để tiến hành xuyên tạc, chống phá.

Lợi dụng những khác biệt trong cách tiếp cận, đánh giá, các đối tượng đang cố tình tạo ra những “sự thật” giả mạo, tạo ra những sự lầm tưởng về các giá trị dân chủ, nhân quyền, dân quyền.

Cùng với việc tuyên truyền những quan điểm thiếu chính xác, khách quan, các đối tượng cũng ra sức thổi phồng những vấn đề cá thể liên quan đến nhân quyền để vu khống, xuyên tạc thành bản chất của chế độ. Mục đích của các đối tượng là gieo rắc sự hoài nghi, mất niềm tin vào chế độ trong quần chúng nhân dân, từ đó tiến đến “diễn biến hòa bình”.

Đảng, Nhà nước ta luôn tôn trọng những giá trị dân chủ, nhân quyền, dân quyền của người dân. Chúng ta luôn hỗ trợ tích cực để các dự án phát triển cộng đồng hoạt động. Tuy nhiên, với những đối tượng núp bóng hỗ trợ cộng đồng để thực hiện những hoạt động chống phá chắc chắn sẽ bị nghiêm trị theo quy định của pháp luật.